Terapeutiske Metoder

Gruppeterapi

Ved Iben Ordrup Christensen

Terapiformen anerkender de forskellige psykoterapeutiske metoder og er karakteriseret ved respekt for det enkelte menneskes integritet og tager udgangspunkt i ressourcer frem for fokus på fejl og mangler.

Kropsterapeutisk Massage​

Ved Kirstine Marie Fabricius

Denne massageform hjælper og understøtter dig i at komme fra hovedet ned i kroppen.

Massageterapien består primært af pulserende bevægelser, stræk og åndedrætsøvelser. De pulserende bevægelser virker beroligende på kroppen, øger cirkulationen, løsner spændinger, og virker angstreducerende og fungerer smertelindrende. De forskellige stræk er med til at åbne kroppen og give en fornemmelse af hvad kroppen kan når den er afspændt og rolig. 

Yin Yoga

Ved Kirstine Marie Fabricius

Yin Yoga er en rolig og blid indgang til at arbejde med kroppen, åndedrættet og nervesystemet. Yin Yoga stimulerer, åbner og sætter cirkulation i kroppen. Når en krop og et sind er overbelastet, har de fleste systemer og planer i kroppen været på overarbejde. Kroppen vil ofte ’lukke lidt ned’, sparre på kræfterne og beskytte sig.

Foredrag ved Stresscoach

Ved Jan Vindfelt Johansen

Foredrag for begge forældre, partner eller god ven med vores stresscoach, som har fokus på, at lære Jer at implementere den nye viden.

Forandring sker ikke alene i stressbehandlingen. Den nye viden skal omsættes til nye handlinger i den enkeltes dagligdag, hvor vores stresscoach vil give Jer værktøjer til en forbedret hverdag.

Disse værktøjer vil sikre overgangen fra læringen i gruppeterapien til det virkelige liv. Dette for at forebygge tilbagefald til gamle uhensigtsmæssige mønstre, som førte til din stress og mistrivsel i din familie.

Vores stresscoach tilbyder efterfølgende individuelle samtaler.

Hvordan forgår det?

Family Matters behandlingsforløb foregår i mindre grupper á op til 8 mødre. Alle har været igennem en forsamtale. Der tages hensyn til den enkelte kvindes udfordringer, samt gruppens dynamik, så alles udbytte af behandlingen bliver størst mulig.

Konceptet i Family Matters indeholder både terapi og forebyggelse af potentielle fysiske og psykiske udfordringer hos dig. Deltageren vil få kendskab til redskaber som er med til at understøtte at familien kommer i bedre trivsel.
Konceptet klæder forældre på med viden, støtte og guidning, så de får styrket deres samspil med barnet/den unge og barnets udvikling også sikres fremadrettet.

Gennem ovenstående metodeopbygning i Family Matters vil deltageren modtage evidensbaseret psykoterapi, deltage i foredrag med partner, hvor der er mulighed for at vende konkrete hjemlige problematikker, samt få hjælp til sparring hertil. Gennem foredragene vil deltageren blive klædt på til bedre at kunne håndtere de mange roller, man får tildelt som mor og som familie, når man har børn og unge med diagnoser i hjemmet. Family Matters behandler også den svære situation, hvor det er nødvendigt at lade den unge flytte på bosted eller døgninstitution.

I forløbet vil der være 4 foredrag om:

– hjernens sårbarhed overfor for stress og diagnoser hos børn og unge, kosten og motions betydning for den stressede krop hos børn og unge, samt anvendelige råd og forslag til at tage med hjem til familien ved Mathias Rasmussen

– foredrag og debat om den svære forældrerolle af forfatter Maria Ingeman

– foredrag om dine juridiske krav og gode råd til samarbejde med kommunen ved jurist Jan Østergaard

– foredrag ved stresscoach Jan Vindfelt

Foreløbet foregår over 15 moduler, og du kan læse om behandlingsforløbet her.

Udover de behandlinger der er inkluderet i forløbet, er der mulighed for at tilkøbe yderligere 1 til 1 samtaler til deltageren selv eller partneren i familien med vores stresscoach, psykoterapeut og kost- & motionsvejleder.

Forsamtale

Til forsamtalen vil vi komme ind på følgende emner;

  • Forhold omkring arbejdssituation; har deltageren mulighed for at møde op en gang. ugentligt. Det er vigtigt for forløbet at deltageren har mulighed for at deltage i alle moduler.

  • Vigtigheden af deltagelse i alle moduler er vigtigt for gruppedynamikken.

  • Fysisk/psykiske udfordringer vi skal kende til.

  • Graden af stress hos deltager.

  • Om Family Matters kan tilbyde det som deltageren har brug for.