Min personlige historie og mission

”Mødre til børn med funktionsnedsættelse har større sandsynlighed for at opleve social isolation og andre risikofaktorer som stress, end fædrene har.”

Sådan lyder en beskrivelse i rapporten: ’Børn med funktionsnedsættelse og deres familier’ udgivet af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. ​

At få et barn med psykiske udfordringer er en kæmpe belastning for hele familien. Selvom meget er sket for at kønsrollerne i dag, er moderen ofte stadigvæk den hovedansvarlige for at familien fungerer. Moderen er deraf følgende også, den der bryder sammen når udfordringerne med job, sygdom og børn bliver uoverkommelige.

Jeg hedder Helle Fussing Nielsen og er stifteren af Family Matters. Min personlige erfaring med at bo i et stressfuldt hjem, og med de konsekvenser, det har haft for mig som mor og som person, har det givet mig motivationen til at udvikle Family Matters konceptet.

Dette målrettede stresskoncept rækker i første omgang ud efter de mødre til børn med psykiske funktionsnedsættelser, der beskrives i VIVE’s rapport.

Herudover over er koncept for stressbehandling til fædre og flere muligheder indenfor familieterapi incl. børnene på trapperne.

Jeg er selv mor til to voksne unge mennesker på henholdsvis 19 og 24 år med psykiske funktionsnedsættelser og udviklingshæmning. Jeg har mange års erfaring med problematikker som dem, der er omdrejningspunktet for Familiy Matters.

Jeg har selv været syg med stress over flere omgange, grundet udbrændthed og overbelastning, pga. mistrivsel af både vores ene søn med ADHD og GUA, samt min datter fra tidligere ægteskab, født med en kromosomfejl og autisme.

Vores søn var i forbindelse med en langsommelig udredning hjemme uden skoletilbud i flere måneder ad gangen. I disse perioder forestod jeg den daglige sikring af hans trivsel og pasning. Jeg oplevede desuden at min datters nyopstartede døgntilbud i Københavns Kommune fungerede stærkt kritisabelt. Der var vold blandt beboerne, konstante opsigelser fra det faste personale samt ringe ledelse af stedet. Begge dele krævede tilstedeværelse og handling fra min side. Disse svære år har ikke været uden personlige omkostninger.

Da jeg selv blev syg i anden omgang med stress, var det alvorligt. Jeg måtte opsige mit arbejde og boede således konstant hjemme i stressen. Der var rigtig meget uro i vores hjem, en ”sitrende” stemning, samt uforudsigelighed i dagligdagen.

Jeg afsøgte dengang muligheder for en behandling, der lænede sig op ad netop min konkrete problemstilling: stress i hjemmet pga. børn og unge med psykiske funktionsnedsættelser, behandling af dette fænomen, moderens rolle, samspillet med familien, og gerne i én løsning!

Desværre måtte jeg erkende, at markedet for stressbehandling specifikt for mødre med børn med psykiske funktionsnedsættelser – ikke var nævneværdigt stort. Jeg endte med den konventionelle løsning med forskellige behandlingsformer. Jeg fandt en god psykolog, som kunne afhjælpe mig med nogle helt konkrete problematikker, samt et fire måneders stressbehandlingskursus, som gav mig gode og håndgribelige værktøjer i forhold til min stress. Stressbehandlingsforløbet jeg deltog i, bestod af en gruppe på 10-12 andre kvinder, med mange forskellige stressudløsende faktorer. Ingen af deltagerne havde en familie som min med børn og unge med udfordringer, så dette emne blev desværre aldrig omdrejningspunktet i min stressbehandling.

Forældre til børn og hjemmeboende unge med psykiske funktionsnedsættelser, kan nok nikke genkendende til den beskrevne sitrende utrygge stemning i hjemmet, når børnene er i mistrivsel. Jeg savnede virkelig samlede løsninger til at kunne håndtere det at bo i stressen, få ny inspiration og gå-på-mod, samt en dybere forståelse fra andre kvinder i lignende situation.

På nuværende tidspunkt, er det et stort samfundsproblem, der er så lang ventetid på udredning af børn og unge. Der er tusindvis af børn som ikke kan gå i skole pga. udiagnostiserede sygdomme eller mistrivsel. Det er mødrene, fædrene og børnene og hermed hele familien, der betaler prisen for dette. Det behøver ikke at være sådan. Jeg tror på, at forældre skal tilbydes lige muligheder for behandling, men behandlingen skal være forskellig. Kvinder og mænd reagerer forskelligt i krise- og stresssituationer og det vil vi i Family Matters imødekomme.

Når rollemodellerne til børnene trives og er i balance, sikrer vi bedre at børnene også trives og udvikles. 

Family Matters.

Helle Fussing Nielsen

Stifter & Ejer

Min mission med Family Matters er at skabe

  • Et koncept baseret på evidensbaserede behandlinger,
   særligt for mødre, fædre og familien til børn med psykiske funktionsnedsættelser.

  • Ét samlet forløb. Fysisk og psykisk.

  • Brugbare og direkte anvendelige øvelser med hjem efter hvert modul, også til familien.

  • Motivationen til forandring samt en hurtig bedring af nuværende stresstilstand.

  • Ro, balance, viden og stabilitet, som er nødvendig for at skabe et nyt stressfrit liv, som er langstidsholdbart.

  • Gennem forskellige foredrag og behandlingstilbud at give hele familien mulighed for at komme i bedre trivsel. 

  • Forebyggende tiltag, der modvirker tilbagefald – fysisk som psykisk.